Log ind   |  
Kontakt Minimer

   
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: 58855003 Mobil 20293595
Rudi Povlsen
rudi.povlsen@mail.dk
Kirkevangen 16, 4281 Gørlev

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: 58521960
Irene Hansen
BSVI@post.tele.dk
Rolighedsvej 15, 4200 Slagelse
  

Driftsinfo Minimer


Vandforsyningen kører normalt

Aflæsning af elektroniske vandmåler fortages af vandværket D 30/9-2017

 

Forside Minimer


Velkommen
 

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bjerge Strands Vandværk forsyner 1244 forbrugere. Vandet bliver hentet fra vandværkets 4 boringer. Indvindingstilladelse 45.000 m3.


 

Selskabet, der er stiftende den. 18. oktober 1958 og er et  andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Selskabets formål  er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation